ข้อบกพร่องในการก่อตัวของชั้นเซลล์

ทีมวิจัยใช้ยา Celastrol เพื่อยับยั้งการทำงานของ Nox ซึ่งนำไปสู่ข้อบกพร่องในการก่อตัวของชั้นเซลล์ปมประสาทและเส้นประสาทตาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งสัญญาณจากจอประสาทตาไปยังสมอง แต่ยาเสพติดอาจมีผลต่อเอนไซม์อื่น ๆ นอกเหนือจาก Nox ดังนั้นนักวิจัยจำเป็นต้องยืนยันผลของพวกเขาด้วยวิธีการอื่น ทีมงานได้หันมาใช้ CRISPR ซึ่งเป็นระบบในการปรับเปลี่ยนยีนในเซลล์ (more…)

ศึกษาพฤติกรรมการหลอมของโปรตีน

ด้วยความต้านทานยาปฏิชีวนะที่แพร่กระจายไปทั่วโลกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ในการศึกษาแบคทีเรีย นักวิจัย EMBL ได้ปรับเทคนิคที่มีอยู่เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหลอมของโปรตีนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาแบคทีเรียได้ ชีววิทยาระบบโมเลกุลได้เผยแพร่ผลของพวกเขา ทำให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถเริ่มใช้เทคนิคนี้ (more…)

ผลกระทบจากการเสื่อมสภาพเส้นประสาท

แม้ว่าผลกระทบจากการเสื่อมสภาพเส้นประสาทที่เกี่ยวกับอายุมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิตในวัยชราและเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่ได้มีการสืบสวนสาเหตุของโรคอย่างเป็นระบบ โครงการนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโครงการใหม่ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยจากแผนกประสาทวิทยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยWürzburgได้พิจารณาถึงความเสื่อมของเส้นประสาท (more…)

การตรวจวินิจฉัยโรคจากประวัติอาการของผู้ป่วย

เป็นการตรวจที่ปลอดภัย เพราะไม่ใช้รังสีเอกซ์ คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นวิทยุ และไม่มีการฉีดสี (เป็นสารที่ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดเพื่อช่วยทำให้ภาพจากการตรวจชัดเจนมากขึ้นในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็มอาร์ไอ) ดังนั้น จึงสามารถตรวจในหญิงตั้งครรภ์ เด็กทารก และทำการตรวจซ้ำ ๆ ได้บ่อยกว่าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอ (more…)

เตือนปชช. ที่อาศัยตามป่าเชิงเขา ระวังยุงก้นปล่อง

ไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค ในอดีตไข้มาลาเรียได้จัดว่าเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องจากโรคนี้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันไข้มาลาเรียลดน้อยลงมาก แต่ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอยู่ ความชุกชุมของไข้มาลาเรียยังคงมีตามพื้นที่ที่เป็นป่าเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวบริเวณชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (more…)

กรมวิทย์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขยายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความแรงของวัคซีนในการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในอดีตประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานใด ที่สามารถตรวจยืนยันคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์ ที่นำเข้ามาใช้ ในประเทศ (more…)