ศิริราชเปิดตัวรถพยาบาลรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ศิริราชเปิดตัวรถพยาบาลเคลื่อนฟังชั่นครบรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เจอปุ๊บ สแกนสมองหาสาเหตุ รักษาทันที ระหว่างนำส่งรพ.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “เปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รพ.ศิริราช” ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5 พิการร้อยละ 70 แต่โรคนี้หากวินิจฉัยและรักษาปัญหาหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตกได้ในเร็วภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสเสียชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนและพิการก็จะน้อยลง ดังนั้น รพ.ศิริราชจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เอราวัณ กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนาโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่รพ.ศิริราช ซึ่งจะมีรถพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาในระยะฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า รถพยาบาลเคลื่อนที่ในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของภาครัฐ ใช้งบกว่า 20 ล้านบาท ลักษณะเป็นรถ 6 ล้อดัดแปลง แบ่งเป็นด้านหลังของรถ จะเป็นพื้นที่การทำงาน ที่มีบุคลากรออกไปพร้อมรถ 4 คนคือ แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และคนขับ พร้อมจะบรรจุเครื่องซีทีสแกน เครื่องช็อกหัวใจ เครื่องช่วยกู้ชีพ ยา ท่อหายใจ เปลนำผู้ป่วยขึ้นลง ซึ่งเป็นระบบไฮโดรลิก เป็นต้น ส่วนกลางเป็นพื้นที่ทำงานระบบไอที คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางไกล มีกล้องสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในรถ และส่วนด้านหน้ารถเป็นระบบจีพีเอส การขับรถ และการควบคุมการเคลื่อนไหว การเปิดสัญญาณในรถ ทั้งนี้จะนำร่องใช้รถดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมคือ ด้านเหนือถึงถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ทิศตะวันตกสุดที่พุทธมณฑลสายสี่ ทิศใต้คือถนนเพชรเกษม และทิศตะวันออกบริเวณถนนราชพฤกษ์ โดยนำร่อง 3 เดือน ก่อนประเมินและปรับแก้ ซึ่งผู้ป่วยที่ร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสิทธิรักษาปกติ และหากได้ผลดีก็อาจจะขยายสู่พื้นที่อื่นๆ หรือเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ดำเนินการ

ทั้งนี้ วิธีการคือเมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคหลอดเลือดสมอง คือ 1.หน้าเบี้ยว ปากตกไม่เท่ากัน 2.อ่อนแรงครึ่งซีก และ 3.การพูดผิดปกติ ไม่ชัด ติดขัด หรือไม่เข้าใจ ให้แจ้งสายด่วน 1669 หรือศูนย์เอราวัณ เพื่อประเมินโรคและส่งรถมูลนิธิกู้ชีพไปรับผู้ป่วยแล้วประเมินซ้ำ ถ้าไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองก็ส่งไปรพ.ตามระบบ แต่ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็ส่งรักษาในรพ.ที่อยู่ใกล้ หรือที่ญาติผู้ป่วยต้องการ แต่ถ้าต้องการเข้าโครงการนำร่องฯ ก็ประสานและส่งผู้ป่วยที่ยังจุดนัดพบคือปั๊มน้ำมันของปตท. เพื่อขึ้นรถพยาบาลของเรา ซึ่งจะมีการสแกนสมองประเมินว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบใด แล้วส่งข้อมูลมายัง รพ.ศิริราช เพื่อร่วมวินิจฉัย รักษา หากเป็นเส้นเลือดตีบก็ให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือใส่สายสวน หากเส้นเลือดแตก ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หายใจไม่ดี ก็ใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น.