ชาวซิกข์เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับสามในสหรัฐอเมริกา

รายงานเหตุการณ์ประจำปีเกี่ยวกับความผิดฐานเกลียดชังชาวซิกข์ประมาณ 60 เหตุการณ์ต่อสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาทำให้ชุมชนเป็นกลุ่มศาสนาที่มีผู้พบเห็นมากที่สุดเป็นอันดับสามรองจากชาวยิวและชาวมุสลิมในสหรัฐอเมริกาตามรายงานประจำปีของเอฟบีไอรายงานอาชญากรรมที่เกลียดชัง 7,120 รายการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ

เมื่อปีที่แล้วลดลงเล็กน้อยจาก 7,175 ในปี 2560 เอฟบีไอกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการกระทำความผิด 8,496 คดีจำนวนความผิดฐานเกลียดชังที่ใหญ่ที่สุดตามศาสนานั้นถูกรายงานต่อชาวยิว (835) รองลงมาคือมุสลิม (188) และซิกข์ (60) จากรายงานของ FBI พบว่ามีอาชญากรรมที่เกลียดชัง 91 ศาสนาต่อศาสนาอื่นรวมถึงฮินดูส 12 เรื่องและอาชญากรรมต่อต้านศาสนาพุทธสิบคดี ในจำนวน 4,047 คดีอาชญากรรมที่มีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติจำนวนสูงสุด 1,943 เหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังอาชญากรรมต่อต้านชาวอเมริกันผิวดำหรือชาวแอฟริกันรองลงมาคือกลุ่มต่อต้านชาวผิวขาว (762) และกลุ่มต่อต้านสเปนหรือละติน (485) FBI รายงานว่ามีผู้เกลียดชังอาชญากรรมต่อชาวเอเชียมากถึง 148 คนในปี 2018 ในขณะที่ชาวอาหรับมี 82 คนที่ต่อต้านอเมริกันอินเดียนหรือชาวอะแลสกา