จุดเด่นของฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

มูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิสระบุว่าอันดับเครดิตของประเทศไทย (Baa1 stable) เป็นจุดเด่นของฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงด้านความเสี่ยงจากภายนอกที่ลดลงจากความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ต่อความสามารถในการแข่งขันและความเสี่ยงทางการเมืองในระดับปานกลาง ความเสี่ยงทางการเมืองได้ผ่อนคลายลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ข้อสรุปของมู้ดดี้อยู่ในการวิเคราะห์เครดิตล่าสุดว่า “รัฐบาลไทยเสถียรภาพ Baa1” ซึ่งจะพิจารณาถึงสี่ประเภท ได้แก่ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจซึ่ง Moody’s ประเมินสูง (-); ความแข็งแกร่งของสถาบันสูง (-); ความแข็งแกร่งทางการเงินสูงมาก และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากเหตุการณ์ปานกลาง Moody’s ตั้งข้อสังเกตว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปีของนักลงทุนและไม่ใช่การจัดอันดับเครดิต