ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์

งานวิจัยที่มีอยู่มักจะตรวจสอบผลการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ประสบกับปัญหาเร่ร่อนและมีวรรณกรรมแยกต่างหากที่มองหาผลลัพธ์ด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนในการดูแลอุปถัมภ์หรือผู้ที่ได้รับการบำบัดด้วย maltreated แต่การศึกษาบางส่วนได้ตรวจสอบว่าอุปสรรคทั้งหมดเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนอย่างไร เนื่องจากเยาวชนที่อ่อนแอมักมีปฏิสัมพันธ์กับระบบหลายระบบพร้อมกัน

นักวิจัยจึงรวมความเชี่ยวชาญและใช้กรอบการทำงานข้ามระบบในการหาปัจจัยและการป้องกันที่เป็นไปได้รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อผลการศึกษา พวกเขาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม 20 คนระหว่างอายุ 18 ถึง 24 ปีกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และรสนิยมทางเพศ นักวิจัยถามว่าพวกเขาจะระลึกถึงและอธิบายประสบการณ์เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับระบบต่างๆเหล่านี้