ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตัดต่อยีน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตัดต่อยีนช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้วิธีนี้ในการรักษาโรคในผู้ป่วย แต่หนึ่งในอุปสรรคที่ยังคงเป็นวิธีการส่งมอบเครื่องมือเหล่านี้ไปยังเซลล์ที่เหมาะสมในผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกำลังใช้เปปไทด์อย่างง่ายในการส่งเครื่องมือแก้ไขยีนไปสู่เซลล์ปอดและทางเดินหายใจที่ยากต่อการเข้าถึงฉาวโฉ่โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวิธีการรักษาใหม่

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดเปปไทด์การเจาะเซลล์เหล่านี้สามารถส่งโปรตีนที่ตัดต่อยีนไปยังเซลล์ทางเดินหายใจโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์หรือรูปแบบสัตว์ที่กำลังทดสอบ การแก้ไขในระดับที่อาจเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มีความตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้การตัดต่อยีนในยาเพื่อรักษาโรคโดยการซ่อมแซมหรือดัดแปลงการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรค แต่ปัญหาคือเราต้องสามารถส่งมอบวัสดุได้อย่างปลอดภัยการวิจัยนี้เป็นขั้นตอนเดียวในเส้นทางนั้น