ขั้นตอนหลังจากพบเพื่อปรึกษาและรับทราบแผนการรักษา invisalign แบบคร่าวๆ

ขั้นตอนหลังจากพบเพื่อปรึกษาและรับทราบแผนการรักษา invisalign แบบคร่าวๆ การจัดฟันแบบใส Invisalign ใช้อุปกรณ์จัดฟันแบบ Clear Aligner ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี สีใส (ไร้สี) และสร้างออกมาในรูปแบบ Tray ที่สามารถใส่ครอบฟันได้พอดี ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign นอกจาก Tray ที่ใส่ครอบฟันจะดูใสจนแทบไม่รู้ว่าจัดฟันแล้ว ยังสามารถถอดออกได้ตอนทานอาหาร หรือตอนแปรงฟัน แล้วใส่กลับเข้าไปได้เอง

นับว่าเป็นอุปกรณ์จัดฟันที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง และมีประสิทธิภาพในการจัดฟันสูงด้วย เนื่องจากจะใช้การสแกนช่องปาก พิมพ์ปาก ตรวจสอบสภาพฟัน ใช้ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยวางแผนการจัดฟันอย่างเป็นระบบร่วมกับทันตแพทย์ผู้รักษา และส่งข้อมูลที่ได้รับการวางแผนการรักษาเป็นอย่างดีแล้วไปที่บริษัท Invisalign เพื่อทำการผลิต Tray เฉพาะของคนไข้รายนั้นโดยตรง

จัดฟันแบบใส Invisalign เหมาะกับ

1. คนที่มีปัญหาฟันไม่เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงาม
2. คนที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันระดับปานกลางถึงรุนแรง เช่น ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันสบลึก ฟันสบไขว้ ฟันสบเปิด และขากรรไกรล่างยื่น ก็สามารถจัดฟันใส Invisalign ได้ (โดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา)
3. คนที่ต้องออกงานสังคมบ่อยๆ และอยากเผยให้เห็นฟันอย่างมั่นใจโดยไม่มีเหล็กดัดฟันมาบดบังรอยยิ้มและสร้างความรำคาญให้
4. คนที่ไม่ค่อยมีเวลามาพบทันตแพทย์ตามนัดบ่อยๆ เนื่องจากติดภารกิจ หรือต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศ

ขั้นตอนหลังจากพบเพื่อปรึกษาและรับทราบแผนการรักษาคร่าวๆ จากทันตแพทย์แล้ว

1. ถ่ายภาพ เอ็กซ์เรย์ และพิมพ์ฟัน หรือ scan ฟันด้วยเครื่อง scan
2. สร้างแผนการรักษาแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟท์แวร์อันทันสมัยโดย Invisalign Lab
3. ทันตแพทย์แสดงแผนการรักษาแบบ 3 มิติ ให้ผู้รับการรักษาทราบและยืนยันแผนการรักษา พร้อมสั่งผลิตเครื่องมือจัดฟัน
4. ใส่เครื่องมือจัดฟันให้ผู้รับการรักษา
5. นัดพบทันตแพทย์เพื่อติดตามผลทุก 4-8 สัปดาห์
6. หลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน Invisalign ตามแผนการรักษาแล้ว เปลี่ยนไปใช้รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันแทน

การดูแลหลังการจัดฟันแบบใส Invisalign

1. แปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร
2. ใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร
3. งดสูบบุหรี่
4. ก่อนทานอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถอดอุปกรณ์จัดฟันออกก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้น น้ำเปล่า (ไม่ร้อน) สามารถดื่มได้โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์จัดฟัน
5. ใส่อุปกรณ์จัดฟันในแต่ละวันอย่างน้อย 20-22 ชั่วโมงขึ้นไป และทำตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. พบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายอย่างเคร่งครัด