การสับเปลี่ยนประจำปีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะรัฐมนตรีรับรองการแต่งตั้งเลขานุการถาวรฉบับใหม่ของกระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสับเปลี่ยนประจำปีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การนัดหมายจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ผู้ช่วยโฆษกนายกฯ อภิสิทธิ์ไชยนุวัฒน์กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้จัดขึ้นที่การประชุมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะรัฐมนตรี นายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายอนันต์สุวรรณรัตน์ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมข้าว

เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายการขนส่งและจราจร (สนพ.) นายชัยวัฒน์ตั้งมติกุล ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดร. Tares Krassanairawiwong จะเป็นเลขาธิการใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและรองปลัดกระทรวงฯ อีก Panpimol Wipulakorn จะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขมารุตจิรฤทธิศิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายโอภาสกาญจนพงศ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์